Всички е-услуги  |  Назад

ФОРМУЛЯР

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

6. Времетраене на работата:

8. Досегашна категория:

9. Категория, за която се кандидатства:

(наименование, седалище и адрес на управление)

(наименование, седалище и адрес на управление)