Всички е-услуги  |  Назад

ФОРМУЛЯР

за определяне на категория на заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център

5. Времетраене на работата:

7. Категория, за която се кандидатства:

(наименование, седалище и адрес на управление)

(наименование, седалище и адрес на управление)