Всички е-услуги  |  Назад

ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
КМЕТА НА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

(име, презиме, фамилия - собственик, изпълнителен директор, управител)

(фирма на търговско дружество, едноличен търговец)

(община)

(населено място, булевард/площад/улица, №, телефон/и, електронна поща, интернет страница)

Издърпайте в полето по-долу или добавете необходимите документи