Заявление за промяна в обстоятелствата

№ 1029

Категоризиране на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове

№ 1475

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

№ 2750

Повишаване на категорията на места за настаняване

№ 2751

Повишаване категорията на заведение за хранене и развлечения

№ 2759

Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване

№ 2760

Категоризиране на места за настаняване

№ 2761

Категоризация на заведения за хранене прилежащо към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове

№ 2557

Издаване на дубликат на удостоверение за упражняване на дейност, сертификати и идентификационни карти съгласно Закона за туризма

№ 1476

Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове

№ 1030

Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност

№ 2976

Уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент

№ 387

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър

№ 2774

Временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България

№ 2775

Издаване на удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач"

№ 2776

Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

№ 2777

Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията.

№ 2778

Издаване на удостоверение за упражняване на професията „Екскурзовод" за екскурзовод от Европейския Съюз, който се установил трайно в Република България.

№ 2780

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър

№ 2781

Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България

№ 2782

Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни планински водачи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

№ 2783

Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни екскурзоводи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

№ 620

Определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност

№ 1927

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристически сдружения в Националния туристически регистър

№ 2969

Издаване на дубликат на сертификат за туристически информационен център

№ 2973

Сертифициране на туристически информационен център

№ 2559

Вписване на организация за управление на туристическите райони

Заявление за предоставяне на възможност за предаване на данни до Единната система за туристическа информация чрез централният компонент за свързаност