Всички е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ

посочва се собственикът или лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски писа съоръжение влек и/или лифт (кабинков или седалков)

(за градове с районно деление)

Издърпайте или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)