Уведомяваме Ви, че е-услугите са временно недостъпни.

Моля, при заявяване на услуга по електронен път да подавате заявлението си през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg или на e-mail: edoc@tourism.government.bg“